HMS-kort til bygge- og anlægsbranchen i Norge

Hvorfor HMS-kort?

ALLE virksomheder, der udfører bygge- og anlægsarbejde (defineres MEGET bredt) i Norge, skal udstyre deres medarbejdere med HMS-kort – populært kaldet ”byggekort”, ”grønt kort” eller ”ID-kort” – ved tilsyn kan det blive dyrt ikke at have kortet.

I flg. den norske bygherreforskrift omfattes følgende områder af definitionen på bygge- og anlægspladser:

 1. Byggeri
 2. Indretnings-, udsmyknings- og installationsarbejde
 3. Montering og demontering af præfabrikerde elementer
 4. Nedrivning, demontering, ombygning og istandsættelse
 5. Sanering og vedligehold
 6. Almindelig anlægsvirksomhed
 7. Gravearbejde, sprængning og andre grundarbejder
 8. Andet arbejde som udføres i tilknytning til bygge- eller anlægsarbejde.

Hvad er et HMS-kort?

HMS står for: Helse, Miljø og Sikkerhed. Kortet dokumenterer at:

 • Arbejdsgiver er momsregistreret (eller har gyldig grund til ikke at være det).
 • Arbejdsforholdet er registreret og aktivt, så der er grundlag for indkrævning af arbejdsgiverafgift.
 • Arbejdstager har identificeret sig overfor de norske skattemyndigheder og kan blive gjort skattepligtig.

Man har nok valgt at kalde det HMS (helse, miljø og sikkerhed), da det klinger afgjort bedre end MAS (moms, afgift og skat). Officielt er formålet med kortet bl.a. at undgå social dumping. Det kan kortet også være medvirkende til, men det forudsætter der føres omfattende tilsyn med ordningen.

Sandsynligheden for tilsyn til varierer meget – og det er de useriøse aktører fuldstændig godt klar over. Deres aktivitet ses derfor ofte, der hvor sandsynligheden for tilsyn er meget lav. Dermed fungerer kortet kun i begrænset omfang som et middel mod social dumping i praksis.

Tilsyn og kontrol af HMS-kort

Arbejdstilsynet, bygherrer, sikkerhedsrepræsentanter (verneombud) og andre med arbejdsmiljøansvar kan kontrollere gyldigheden af HMS-kort. Indtil kortet modtages, skal dokumentation, for at bestillingsprocessen er i gang, kunne fremlægges ved tilsyn.

Sandsynligheden for tilsyn fra myndighederne afhænger ofte af hvilke typer opgaver man udfører og hvor – vores erfaring viser:

 • Projekter med ekstern HMS-konsulent eller arbejdsmiljøkonsulent: Meget høj sandsynlighed / altid
 • Offentlige byggerier: Høj sandsandsynlighed
 • Større byggeprojekter af længede varighed: Middel til høj sandsynlighed
 • Projekter i distrikter med store afstande og/eller lav aktivitet: Lav til middel sandsynlighed
 • Projekter for private: Lav sandsynlighed
 • Mindre/kortvarige opgaver hos private: Meget lav sandsynlighed

Manglende HMS-kort kan udløse et gebyr, der pr. 1. jan. 2018 er på min. NOK 10.000!

Formaliteter og krav

Inden HMS-kort kan bestilles, skal arbejdsgiver bl.a. have norsk CVR-nummer (org.nr.), være moms-registreret (alt. søge om fritagelse), mens arbejdstagere skal have norsk fødselsnummer eller aktivt D-nummer. Desuden skal arbejdsforholdet registreres i AA-registret eller i OAR.

Dette skal foregå i rigtig rækkefølge, ellers kan processen gå i stå. Overlader I arbejdet til Acconor, bliver opgaven udført smidigt og korrekt, og I kan koncentrere jer om andre opgaver.

OBS: Bestilling af HMS-kort kræver norsk leveringsadresse(!) – det hjælper vi selvfølgelig med.

Strengere krav end regelværket foreskriver

Det er tilladt for kunder, hovedentreprenører og andre i en leverandørkæde at stille strengere til håndteringen af HMS-kort end regelværket foreskriver. Det gør mange større virksomheder og offentlige bygherrer ofte for at undgå potentiel dårlig omtale. Derfor er det vigtigt at forhøre sig, om dette er tilfældet fra sag til sag.

Det er ikke usædvanligt, at der benyttes eksterne konsulenter til håndtering af formalia på eksempelvis offentlige byggerier. Disse HMS-konsulenter/arbejdsmiljøkonsulenter kan skabe mere arbejde til sig selv og dermed hæve eget honorar ved at anbefale, at reglerne skærpes udover regelværkets krav – for at være på den sikre side. Dette kan skabe betydelige udfordringer for virksomheder som er nyregistrerede, er under registrering eller ikke har medarbejdere med aktivt norsk D-nummer/personnummer. HMS-konsulenten vil i denne selvskabte situation se en mulighed for at retfærdiggøre eget honorar. Resultatet er ofte helt unødvendig frustration og potentielt splid imellem involverede parter.

Man skal ved tilsyn kunne dokumentere at processen for at få HMS-kort er i gang. Ofte ses situationer, hvor der stilles krav om, at man skal have HMS-kortet i hånden for at komme ind på en plads. Dette er en betydelig skærpelse af kravene, og vil i flere tilfælde være en uforcerbar hindring for en ikke-norsk virksomhed for at kunne påbegynde et aftalt arbejde. Så har man ikke HMS-kort til sine medarbejdere i forvejen, kan det være en ide, at få indført i en kontrakt, at kravene til HMS-kort ikke skærpes udover de lov- og forskriftsmæssige krav.

Husk de interne rutiner

Når dine ansatte skal have HMS-kort, er det vigtigt at fastlægge nogle rutiner, så krav og regler opfyldes – det drejer sig bl.a. om:

 • Indhentning af ansattes personlige data. De ansatte skal informeres om og give samtykke til, at data videresendes til/opbevares af kortbestiller og kortudsteder:
  1. Kopi af gyldig legitimation (pas, kørekort fra et nordisk land eller nationalt ID)
  2. Billede svarende til pasfoto med lys ensfarvet baggrund uden markante skygger. Man skal se ret frem, så begge ører er synlige. Hovedbeklædning, briller osv. er ikke tilladt. Ansigtsudtrykket skal være neutralt med lukket mund. Bør være minimum ca. 1000 x 1200 pixels.
 • HMS-kort skal bæres synligt under arbejdet
 • Kortet er gyldigt i op til 2 år. Hvis vi har bistået ved bestilling, vil vi normalt varsle fornyelse i god tid
 • Ved et ansættelsesforholds ophør skal HMS-kortet inddrages og returneres til kortudsteder.

Hvordan får man HMS-kort?

Når alle formalia er på plads, kan kortet bestilles. Den største udfordring og administrative byrde er ikke at bestille selve kortet. Det er derimod at få formalia på plads forud for bestilling. Acconor kan bistå med alle dele i processen.

OBS: Der findes en lang række aktører som tilbyder at bistå med bestillingen af HMS-kort. De opererer fra en lang række hjemmesider – som ofte ser meget troværdige ud. Kontroller priser, betingelser og nødvendig kompetence med udenlandske virksomheder, inden du evt. benytter dem. Hvis man har formalia på plads og vil bestille selv, anbefaler vi KUN den officielle bestillingsside.

Frit valg – gør det selv eller få hjælp

Gør det selv: Hvis man har formalia på plads, og selv vil bestille kortet, så gøres dette på www.hmskort.no – dette er den officielle bestillingsportal. Der er kun den!

Det anbefales ikke at benytte andre websider, hvis man selv bestiller – uanset hvor troværdige de evt. ser ud. I værste fald modtager man aldrig det man betaler for.

Få hjælp: Acconor er en dansk/norsk markedsrådgiver. Vi har specialiseret os i at bistå udenlandske virksomheder med etablering og aktivitet på det norske marked – herunder håndtering af HMS-kort.

Tag kontakt for uforpligtende dialog og tilbud.

Sådan har vi hjulpet andre…

Case 1: Bistand ved ID-kontrol

En dansk-polsk el-entreprenør udfører specialopgaver i Norge. Vi hjælper virksomheden med alle relevante registreringer. Vi indhenter personlige data på ansatte og sørger for bestilling af HMS-kort, ligesom vi forbereder, deltager og bistår medarbejderne ved ID-kontrol, så kontrollen forløber trygt og uden misforståelser.

Case 2: Relevante regler

En jysk transportvirksomhed fragter danskproducerede bygningselementer til Norge. Ved levering deltager chaufførerne i montagen. Vi bistår kunden med bl.a. at afdække relevante regler, søge om godkendelser, gennemføre registreringer og bestille HMS-kort til chaufførerne, der skal arbejde på byggepladsen.

Case 3: Større offentlig byggeri

En dansk entreprenør opfører et større offentligt byggeri i Norge. Vi bistår med korrespondancen med myndighederne, dokumentation samt teknisk og central godkendelse. Løbende i byggeperioden ankommer medarbejdere fra forskellige faggrupper – vi håndterer det praktiske, bl.a. transport til/fra ID-kontrol samt bestilling af HMS-kort.

Relaterede tjenester

Acconor er en erfaren markedsrådgiver og din repræsentant i Norge. Vi har fokus på ydelser, som er nødvendige for/forenkler danske virksomheders aktivitet i Norge. Foruden markedsrådgivning tilbyder vi bl.a.:

 • Virksomhedsregistrering
 • Registrering som vikar-/bemandingsvirksomhed
 • Forberedelse og gennemførelse af ID-kontrol
 • Ansøgning om D-nummer og skattekort til ansatte
 • Projekt- og medarbejderregistrering